Hytaý OEM Hyzmat sahypasynyň metal möhürleme bölegi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Elýeterli material

C1100, T2, bürünç, bürünç, mis garyndysy, alýumin garyndysy, galaýy örtülen, nikel kümüş

Faceerüsti bejermek

sink / nikel / hrom / galaýy örtük (reňk ýa-da tebigy), galvanizasiýa, anodizasiýa, ýag sepmek, poroşok örtük, ýalpyldawuk, passiw, çotga, sim çyzmak, boýamak we ş.m.

Metaly gaýtadan işlemek bar

Gural ýasamak, prototip, kesmek, möhürlemek, kebşirlemek, kakmak, egmek we emele getirmek, işlemek, ýerüsti bejermek, gurnama

Spesifikasiýa

Müşderiniň çyzgysy ýa-da nusgasy boýunça OEM / ODM

Şahadatnama

ISO9001: 2015 / IATF 16949 / SGS / RoHS

Çydamlylyk

0.02mm-0.1mm

Programma üpjünçiligi

Awto CAD, Soliworks, PDF

Arza

awtoulag bölekleri, demir ýol bölekleri, lukmançylyk bölekleri, deňiz bölekleri, yşyklandyryş bölekleri, nasos korpusy, klapan bölekleri, binagärlik bölekleri we mebel bölekleri we ş.m.

Metal möhürleme

Metal möhürlemekde tekiz metal listler möhür basýan metbugatda iýmitlenýär, soňra bolsa dürli islenýän şekillere öwrülýär.Möhürleme prosesi basmak hem diýilýär.Bu amal, urmak, boşlamak, deşmek, örtmek, nagyşlamak we ş.m. ýaly birnäçe usuly öz içine alýar.

Metal möhürlemegiň dizaýny takyk bolmaly, şonuň üçin demir listdäki her bir zarba iň amatly bölek hiline getirer.Die möhürleme komponentleriniň egri egrileri bolup biler we ähli egilmeler birbada edilip bilner.Ösüşe möhür basmak, metal möhürlemekde ulanylýan esasy usullardan biridir.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Mingxing ITAF kepillendirilen we ISO 9001 kepillendirilen, şonuň üçin müşderilerimiz möhürlenen önümlerimiziň howpsuzlygyna we hiline bil baglap bilerler.24 ýyldan gowrak wagt bäri kompaniýamyz gurnamalary, ýörite metal möhürleme böleklerini we başgalary dizaýn etdi we öndürdi.Döwrebap enjamlar we ýokary metal işlemek usullary bilen ýokary hilli önüm öndürmäge bagyşlanan gowy desgalarymyz bar.

Mingxing-de, mis mis awtobuslary üçin mümkinçiliklerimiz şulary öz içine alýar:

1. RoHS laýyklygy

2.Barrel we raf örtük

3. Material saýlamagy teklip

4. Öňe gidiş möhürleme

5. Wagtynda eltip bermek

6. Taslama we gurnama

7. Prototip hyzmatlary

Sorag-jogap

S: Sitata bermek üçin näme gerek?

J: Önümiň çyzgysy bar bolsa, bu biziň üçin işlener, suratyňyza esaslanyp iň gowy teklibimizi ibereris.

Theöne çyzgyňyz ýok bolsa, biziň üçin gowy, biz nusgany kabul edýäris we tejribeli inerenerimiz siziň nusgalaryňyza esaslanyp sitata berip biler.

S: Töleg şertleriňiz nähili?

J: Köpçülikleýin önümçilige başlamak üçin 30%, B / L-iň göçürmesi üçin tölenen 70% balans.

S: Hyzmatdan soň näme ederdiňiz?

J: Metal böleklerimiz önümleriňize ulanylanda, yzarlarys we pikirleriňize garaşarys.

Assambleýanyň ýa-da başga meseleleriň kömegi gerek bolsa, hünärmen inerenerimiz size iň oňat çözgütleri berer.

S: Näme delivry saýlap bilerinmi?

J: FOB / CIF / EXW / Express eltip bermek mümkin.

S: Nusgalary nädip alyp bilerin?

J: Hilini barlamak üçin 10 sany mugt nusga hödürläp bileris.

S: MOQ näme?

J: Adatça MOQ goýmaýarys, ýöne näçe köp bolsa arzan.Mundan başga-da, ýokary hilli standa üpjün etmek üçin müşderiler üçin prototip ýa-da nusga ýasamakdan hoşal.

 


  • Öňki:
  • Indiki: