OEM ýokary hilli mis Busbar geçiriji Busbar

Gysga düşündiriş:

MingxingIATF kepillendirilen we ISO 9001 kepillendirilen, şonuň üçin müşderilerimiz howpsuzlyga we hiline bil baglap bilerlerbiziňmöhürlenen önüms.Tamamlamak üçin24ýyllar,ckompaniýa gurnamalary, ýörite metal möhürlemeleri dizaýn etdi we öndürdibölekleriwe başgalar.Bizde bargowy gurlanýokary hilli önümçilige bagyşlanan desgalarönümleriiň häzirki zaman enjamlary we iň ýokary metal işleýiş usullary bilen.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Elýeterli material

C1100, T2, bürünç, bürünç, mis garyndysy, alýumin garyndysy, galaýy örtülen, nikel kümüş

Faceerüsti bejermek

sink / nikel / hrom / galaýy örtük (reňk ýa-da tebigy), galvanizasiýa, anodizasiýa, ýag sepmek, poroşok örtük, ýalpyldawuk, passiw, çotga, sim çyzmak, boýamak we ş.m.

Metaly gaýtadan işlemek bar

Gural ýasamak, prototip, kesmek, möhürlemek, kebşirlemek, kakmak, egmek we emele getirmek, işlemek, ýerüsti bejermek, gurnama

Spesifikasiýa

Müşderiniň çyzgysy ýa-da nusgasy boýunça OEM / ODM

Şahadatnama

ISO9001: 2015 / IATF 16949 / SGS / RoHS

Çydamlylyk

0.02mm-0.1mm

Programma üpjünçiligi

Awto CAD, Soliworks, PDF

Arza

awtoulag bölekleri, demir ýol bölekleri, lukmançylyk bölekleri, deňiz bölekleri, yşyklandyryş bölekleri, nasos korpusy, klapan bölekleri, binagärlik bölekleri we mebel bölekleri we ş.m.

ýaly ýörite awtobus paneli opsiýalary

1. Laminirlenen awtobus zolagy
2. Busbar izolýasiýalary
3. Inwertor awtobus zolagy
4. IGBT awtobus zolagy
5. Kuwwat paýlaýjy awtobus zolagy
6. Arka awtobus zolagy
7. Zynjyr döwüji awtobus zolagy
8. Köp gatly awtobus zolagy
9. Kuwwatlylygy peseltmek

Näme üçin bizi saýlamaly?

Güýçli mümkinçilikler
Marka, guýma, gaýtadan işlemek, kebşirlemek, ýasamak we ýerüsti bejeriş enjamlary müşderilerimize iň gowy hyzmat we çözgütler bilen üpjün etmek üçin enjamlaşdyrylandyr.

25 ýyl iş tejribesi
1998-nji ýylda esaslandyrylan we Dongguan şäherinde ýerleşýän Mingxing in engineeringenerçilik programmalary üçin metal bölekleriniň çeşmesine öwrüldi.

Wagtynda eltip bermek
Möhüm wagt tertibi we dizaýn dizaýny, harytlarymyzy wagtynda tamamlamagy üpjün edýär.

Gaty hil gözegçilik ulgamy
Iberilmezden ozal 100% barlag, hil gözegçiligini gazanmak üçin her bir proses üçin hünärmen inspektor we dolandyryş işgärlerimiz bar.

Iş prosesi

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Sitata bermek üçin näme gerek?
Önümiň çyzgysy bar bolsa, bu biziň üçin işlener, suratyňyza esaslanyp iň gowy teklibimizi ibereris.
Theöne çyzgyňyz ýok bolsa, biziň üçin gowy, biz nusgany kabul edýäris we tejribeli inerenerimiz siziň nusgalaryňyza esaslanyp sitata berip biler.

Nusga berýärsiňizmi?Mugtmy ýa-da goşmaça?
Mugt nusgalar bar.

Töleg şertleriňiz nähili?
Köpçülikleýin önümçilige başlamak üçin 30%, B / L-iň göçürmesi üçin tölenen 70% galyndy.

Hyzmatdan soň näme ederdiňiz?
Haçan-da metal böleklerimiz önümleriňize degişli bolsa, yzarlarys we pikirleriňize garaşarys.
Assambleýanyň ýa-da başga meseleleriň kömegi gerek bolsa, hünärmen inerenerimiz size iň oňat çözgütleri berer.

Sitata bermek üçin näme gerek?

Önümiň çyzgysy bar bolsa, bu biziň üçin işlener, suratyňyza esaslanyp iň gowy teklibimizi ibereris.
Theöne çyzgyňyz ýok bolsa, biziň üçin gowy, biz nusgany kabul edýäris we tejribeli inerenerimiz siziň nusgalaryňyza esaslanyp sitata berip biler.

Nusga berýärsiňizmi?Mugtmy ýa-da goşmaça?

Mugt nusgalar bar.

Töleg şertleriňiz nähili?

Köpçülikleýin önümçilige başlamak üçin 30%, B / L-iň göçürmesi üçin tölenen 70% galyndy.

Hyzmatdan soň näme ederdiňiz?

Haçan-da metal böleklerimiz önümleriňize degişli bolsa, yzarlarys we pikirleriňize garaşarys.
Assambleýanyň ýa-da başga meseleleriň kömegi gerek bolsa, hünärmen inerenerimiz size iň gowy soluti bererdowamy.


  • Öňki:
  • Indiki: